"Ако проблемът може да бъде разрешен с пари, това не е проблем, това е разход"

Счетоводни услуги